Kronhjort

Kronhjorten är vårt största hjortdjur näst efter älgen. Några kännetecken är dess höga ben, långsmala kropp och den långa slanka halsen.

Handjuret kallas för hjort, hondjuret för hind och kalvar kallas kalvar. Kronhjortar har mycket god hörsel, skarp syn och ett välutvecklat luktsinne. Brunsten inträffar under september månad och man kan då på långt håll höra hannarnas kraftiga bröl–brunstropet. Hornen på en fullvuxen hjort kan bli enormt stora och väga mellan 10 till 15 kg. I vårt hägn finns flera hjortar med guldhorn.
Totalt så finns här ca 300 kronhjortar.

 

Kronhjort