Hjortar

På Stora Ebbarp försörjde man sig förr på kött och mjölkproduktion. År 1991 startade man med att föda upp kron och dovhjortar som liv och slaktdjur. Idag finns här ett kronhjortshägn på 35 hektar och ett dovhjortshägn på 15 hektar. Totalt har vi cirka 450-500 djur. Alla våra djur har A-status.