Avelsdjur

Här finns ett avelshägn för kronhjort på 35 hektar och ett för dovhjortar på 15 hektar. Vårt hägn har A-status för tuberkulos. Hindarna är testade 9 gånger. Avelshjortar finns i olika storlekar med fina hornanlag.

Alla djur säljs avmaskade.